Staré kosti

istá osoba konečne správne zložila svoje staré kosti

Old bones

a certain person finally correctly connected her old bones