Sprievodné reakcie

istá osoba mala aj po tridsiatich dvoch rokoch prvomájové sprievodné reakcie

Accompanying reactions

certain person still had May Day accompanying reactions thirty-two years after socialism