Rezervácia

istá osobá osoba bola rezervovaná, ale nikto si ju nevyzdvihol