Radosť

istá osoba zažívala falšovanú radosť z úspechu iných

Joy

certain person experienced falsified joy from the success of others