Prievan

istej osobe ťahalo na päťdesiatku, tak radšej zavrela okno