Povaha

istá osoba neprispôsobila svoju povahu stavu vozovky