Povaha

istá osoba neprispôsobila svoju povahu stavu vozovky

Nature

certain person has not adapted her nature to the condition of the road