Poslovenčenie

istá osoba tak dlho venčila psa, až ho celkom poslovenčila