Posledná chvíľa

istá osoba všetko odkladala na poslednú chvíľu a tá raz prišla