Pohľad

istá osoba pozerala tak, ako teľa na nové vráta nezvykne