Plešina

istá osoba si rozpustila vlasy a viac ich nebolo