Pašiové hry

istú osobu nebavili pašiové hry, lebo v nich vždy prehrala

Passion play

certain person did not like the Passion play because she always lost in them