Otázka

istá osoba si na staré kolená položila otázku