Optimizmus

istá osoba sa zakaždým zobudila plná nadšenia a optimizmu, ale vydržalo jej to iba do prvých správ

News

certain person always woke up full of enthusiasm and optimism, but it only lasted until the first news