Onen svet

prvé slová istej osoby na onom svete boli – "čaute, ja som tu nová"

Hello

the first words of a certain person in the other world were - "Hello, I'm new here"