Omyl

istá osoba sa prerátala, keď počítala so všetkým