Odkôstkovač

istá osoba sa chcela lepšie vyjadriť, tak použila odkôstkovač