Obmedzenosť

istá osoba si myslela, že je konečne neobmedzená práve preto, že bola nekonečne obmedzená

Limits

certain person thought that she is finally unlimited precisely because she is infinitely limited