Obmedzenosť

istá osoba si myslela, že je konečne neobmedzená práve preto, že bola nekonečne obmedzená