Obezita

istá osoba brala na ľahkú váhu svoju hmotnosť