Obezita

istá osoba brala na ľahkú váhu svoju hmotnosť

Weight

certain person took her weight lightly