Neprijateľstvo

istá osoba bola až neprijateľne priateľská

Friendship

certain person was unacceptably friendly