Naivita

istú osobu ľahko oklamal aj rafinovaný cukor