Múdrosť

istá osoba bola taká múdra, že to ani nebola ona