Mesiac

istá osoba pristála na mesiaci úcty k starším