Majster sveta

istá osoba bola majstrom sveta vo voľnom štýle vládnutia

Champion

certain person was a world champion in the free style of government