Liek

istá osoba našla bolesť na každý liek

Medicine

certain person found pain on each medicine