Križovatka

istá osoba kráčala s dobou po najbližšiu križovatku dejín