Krížová cesta

istá osoba si neustále plietla križiacku výpravu s krížovou cestou

Calvary

certain person constantly confused the crusade with the calvary