Kritická infraštruktúra

istá osoba neustále všetkých kritizovala, a tak sa právom považovala za kritickú infraštruktúru

Critical infrastructure

certain person constantly criticized everyone, and thus considered herself to be a critical infrastructure