Kozmetická rýchlosť

istá osoba dosiahla druhú kozmetickú rýchlosť a vyletela z domu

Cosmetic speed

certain person has reached the second cosmetic speed and flew out of the house