Kôpka

istá osoba bola taká veselá kôpka nešťastia