Kôpka

istá osoba bola taká veselá kôpka nešťastia

Unhappy

certain person was such a cheerful unhappy person