Hit

istá osoba zložila hit jedným dobre cieleným úderom