Hardvér

istá osoba zistila, že sa stala periférnym zariadením svojho počítača

Hardware

certain person has become just the peripheral of her own computer