Hardvér

istá osoba zistila, že sa stala periférnym zariadením svojho počítača