Gravitačné vlny

istá osoba si z novoobjavených gravitačných vĺn uplietla nádherný šál

Gravitational waves

certain person waved to the oncoming gravitational waves