Diera

istá osoba našla dieru na trhu, uľavila si do nej a prihrnula zeminou

Hole

certain person found a hole in the market and peeked into it