Diera

istá osoba našla dieru na trhu, uľavila si do nej a prihrnula zeminou