Deexcitácia

istá osoba sa dala zaočkovať napriek obavám z možnej deexcitácie falošného vákua

Deexcitation

certain person decided to vaccinate despite concerns about the possible deexcitation of the false vacuum