Choroba z poľovania

istá osoba dostala chorobu z poľovania

Occupational disease

certain person was occupied by occupation