Cesto

istá osoba mi skrížila cesto

Dough

certain person crossed my sympathy