Cesta

istá osoba vždy kráčala vlastnou cestou necestou

Journey

certain person always roamed her own way