Čas

istá osoba vyhrala súboj s časom, jednoducho ho zabila

Time

certain person won over time, simply by wasting it