Bytie

myslím iba na seba, teda som – pomyslela si istá osoba