Budúcnosť

istá osoba stále verila v budúcnosť, hoci ju už zopár krát sklamala

Future

certain person still believed in the future, despite the fact that it let her down a few times