Boj

istá osoba zákerne bojovala s chorobou

Fight

certain person insidiously fought her disease