Bezgólový stav

istá osoba sa dostala do bezgólového stavu

Goalless state

certain person fell into a goalless state