Bezgólový stav

istá osoba sa dostala do bezgólového stavu

Goalless state

certain person got to goalless state