Agrodotácie

istá osoba požiadala o agrodotácie aj na svoje šachovnicové políčka

Agrodotation

certain person applied for agro-subsidies even for her board game