Čerti

s istou osobou šili takmer všetci čerti

Devils

certain person was almost as bad as all devils