258-Porubänová-Nina-1

bodové hodnotenie:


Vyradené – nízka výtvarná úroveň, nezobrazuje príbeh

V mojej práci som sa inširovala príbehom z okolia Piešťan. Vyrobrazila som situáciu, keď pred deväťdesiatimi rokmi Štefan Hulman-Petrech oral svoje pole na Podkovici pri Moravanoch nad Váhom a našiel sošku, ktorú pomenoval „Panenka“. Tú môžeme vidieť vyzobrazenú aj v mojej práci. Za ňou sa nachádzajú Moravany nad Váhom. Na spodnej časti mám metaforicky vyzobrázenú cestu žltou čiarou, ktorú si musela soška prejsť, preto sú tam aj schované obrysy Nemecka (vľavo dole) a Francúzska (v strede dole). Keď tá cesta skončila vrátila sa naspäť z kade odišla a to do Trnavského kraja (obrys vpravo dole). Farby som zvolila žltú, modrú a zelenú, pretože sa nachádzaju na erbe mesta Trnava.