Domáci pôrod

istá osoba stála pri zrode veľkej myšlienky, ale prišlo jej nevoľno a odpadla