Idú mačky
vôkol kačky
na prijímačky
cez dve mláčky.
Kašlú značky
aj zátačky,
už sú táčky
horeznačky.