Správne poplatky

istá osoba platila správne poplatky nesprávne