Introspekcia

istá osoba stále prevracala oči, asi robila introspekciu